2016-07-30 19:00 #0 av: VoxBauers

Kolla: http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/ovriga-vagledningar/invasiva-frammande-arter-med-forbud-fran-2016-08-03.pdf